Uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela web stranice www.htzoprema.ba automatski prihvaćate sva aktuelna pravila korištenja.


Pravno lice Eurosan d.o.o. kao vlasnik web stranice na web adresi www.htzoprema.ba zadržava autorska prava na sadržaj koji se nalazi na web stranici, izuzev sadržaja preuzetog od trećih strana prema ovlaštenju istih.


Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole kompanije Eurosan d.o.o.. Sadržaj na web stranici zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i ostalim vezanim pravima BiH u ovom slučaju u korist kompanije Eurosan d.o.o.. Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prepis, distribuiranje, objavljivanje itd.) bez izričitog odobrenja kompanije Eurosan d.o.o., postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete zakonskim sankcijama.