Oprema protiv pada

Objavio admin 15/01/2017 0 Broj komentara

Oprema protiv pada

 

Rad na visini rizična je aktivnost koju treba izvoditi na siguran način. Siguran način podrazumijeva primjenu odgovarajućih sistema lične zaštitne opreme i tehnika rada, uvježbanost sudionika te planiranje i nadzor izvođenja radova. Zaštitna oprema za rad na visini neizostavan je dio HTZ opreme za zaštitu na radu u industrijskom sektoru, posebno u sljedećim djelatnostima:

 

 1. bravarski – tesarski radovi
 2. održavanje zgrada
 3. električarski radovi
 4. postavljanje antenskih sustava
 5. telekomunikacijski sustavi
 6. krovopokrivački, soboslikarski radovi
 7. postavljanje skela
 8. održavanje i čišćenje
 9. radovi na stupovima
 10. radovi u građevinarstvu
 11. industrijsko održavanje

 

Oprema protiv pada, za rad na visini, pruža savršenu sigurnost na radu. Sistem zaustavljanja pada sastoji se od različitih proizvoda prilagođenih opasnostima na koje nailazimo. Osobna zaštitna sredstva i oprema koja se nosi pri radu moraju biti u skladu sa normama propisanim za tu djelatnost. Europskim standardima kao osobna zaštitna oprema propisani su ovi proizvodi:

 

• pojas za zaštitu od pada

• oprema za zaštitu od pada na sigurnosnom nosaču

• sistem za pozicioniranje na radnom mjestu

• apsorber energije

• oprema za zaštitu od pada s automatskim zaustavljanjem

• pomoćna oprema

 

Sigurnosni pojas za rad na visini namijenjen je zaustavljanju pada, a sastoji se od remenja, kopči i ostalih elemenata razmještenih tako da tijelo drže za vrijeme i nakon pada. Mobilna oprema za rad na visini može biti na čvrstom nosaču – tračnica ili na elastičnom sigurnosnom nosaču – uže. Sistem za pozicioniranje čine međusobno povezani pojas i uže.

 

Apsorber energije garantira potpuno sigurno zaustavljanje pada s visine i ublažavanje udarca. Sila zaustavljanja mora biti ispod zakonski maksimalne sile koju je propisala EU. Zaštitna oprema za rad na visini ima sistem automatskog blokiranja i automatski zateže i vraća uže. Sistem za zaštitu, pri radu na visini, treba minimalno sadržavati jedan pojas za zaštitu od pada i jedan sistem za zaštitu od pada.

 

U kompletu, osobna zaštitna sredstava za zaštitu od pada, nalaze se najmanje:

 

• uprtač za zaštitu (samo uprtači ili sa ugrađenim prslukom)

• oprema za sprečavanje pada, traka s automatskim zaustavljanjem

• zaštitna spona, poliamidna traka i traka za pričvršćenje: d=2m š=25mm, preporučuje se i karabin

 

Mi Vam možemo ponuditi komplete za rad na visini spremne za uporabu, koji se isporučuju u torbici ili kovčegu. Svi proizvodi za zaštitu od pada podliježu europskim standardima. Ako poslove obavljate na visini gdje nema propisane skele, dužni ste nositi sigurnosni pojas s dovoljno dugačkim užetom.

 

Osim propisane opreme za rad na visini, obavezna je i standardna osobna zaštitna oprema zaštite na radu: radna odijela, zaštitne kacige, zaštitne rukavice, radna obuća… Najčešći uzrok smrti i teških ozljeda na radu su padovi sa visine. Sprječavanje nezgoda je postalo sve važnije pitanje zadnjih godina. Stoga je pridržavanje sigurnosnih mjera i primjena propisa zaštite na radu prioritet.